Protecția datelor 

Polityka prywatności

1) Informacja o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy Państwa o tym, jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować.

1.2 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) jest Sonnen-Apotheke e.K., Kleiner Löwe 8, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland, tel. 02822 4885, faks: 02822 4844, e-mail: sonnen@apotheke-emmerich.de. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób: „Klaus Zimmermann, Krause Sicherheitstechnik & Datenschutz UG, Alter Weg 25, 58091 Hagen, info@dk-buero.de, 02337 911778”

1.4 Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora), ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu blokady w linii przeglądarki.

 

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekażą nam Państwo informacji, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tzw. „Server-Logfiles”). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do jej wyświetlenia:

- Nasza odwiedzana strona internetowa

- Data i godzina dostępu

- Ilość danych przesyłanych w bajtach

- Źródło/odnośnik, za którego pośrednictwem użytkownik trafił na stronę

- Używana przeglądarka internetowa

- Używany system operacyjny

- Używany adres IP (ewentualnie: w formie anonimowej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego wykorzystania.
 

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku w indywidualnym zakresie, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W ustawieniach dotyczących plików cookie w przeglądarce internetowej można zobaczyć czas trwania danego zapisu plików cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane do uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka w razie kolejnej wizyty na stronie). O ile dane osobowe są przetwarzane również przez poszczególne używane przez nas pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO albo w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w przypadku udzielonej zgody, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego i efektywnego zaprojektowania wizyty na stronie.

Należy pamiętać, że przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować, czy chce je zaakceptować, czy też tylko w części lub ogólnie wykluczyć akceptację plików cookie. Każda przeglądarka różni się tym, jak zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie są akceptowane.

 

4) Nawiązywanie kontaktu

Dane osobowe są zbierane podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). To, jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu skontaktowania się z Państwem i związaną z tym administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Państwa zapytania. Dzieje się tak, jeżeli z okoliczności można wywnioskować, że istotne fakty zostały ostatecznie wyjaśnione i pod warunkiem, że nie ma ustawowego obowiązku przechowywania.

 

5) Przetwarzanie danych przy otwieraniu konta klienta i do celów związanych z realizacją umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane osobowe będą nadal zbierane i przetwarzane, jeżeli przekażą nam je Państwo w celu realizacji umowy lub otwarcia konta klienta. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach do wprowadzania danych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może być dokonane poprzez wysłanie wiadomości na wyżej wymieniony adres administratora. Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane do realizacji umowy. Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego oraz usunięte po ich upływie, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub nie zostało przez nas zastrzeżone dalsze wykorzystanie danych dozwolone przez prawo.
 

6) Wykorzystanie Państwa danych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim

6.1 Rejestracja do naszego newslettera e-mail

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera e-mail, będziemy Ci regularnie przesyłać informacje o naszych ofertach. Państwa adres e-mail jest jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i służy do skontaktowania się z Państwem osobiście. Do wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że nie będziemy wysyłać Państwu newslettera e-mail, dopóki nie potwierdzą nam Państwo wyraźnie, że wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Następnie wyślemy Państwu e-mail z prośbą o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter w przyszłości, klikając odpowiedni link.

Aktywując link potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy Państwa adres IP podany przez Państwa dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby móc śledzić ewentualne nadużycia Państwa adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystane wyłącznie do celów reklamowych za pośrednictwem newslettera. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z linku podanego w tym celu w newsletterze lub wysyłając wiadomość do administratora, wymienionego na początku. Po wypisaniu się z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa danych w sposób prawnie dozwolony, o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

6.2 Reklama za pośrednictwem poczty

Na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania spersonalizowaną reklamą bezpośrednią zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – o ile otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje w ramach stosunku umowy – tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz zawodu, nazwy reprezentowanej branży lub rodzaju wykonywanej działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO oraz do wykorzystania tych informacji w celu przesłania Państwu pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych, wysyłając wiadomość do administratora.

 

7) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 W celu realizacji Państwa zamówienia współpracujemy z następującymi dostawcami usług, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe zostaną przekazane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do realizacji dostawy towaru. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji płatności, przekazujemy Państwa dane płatnicze do wybranego instytutu kredytowego w ramach realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych informujemy Państwa o tym wyraźnie poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

7.2 Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług logistycznych

- DHL

Jeśli towar jest dostarczany przez firmę transportową DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Deutschland), przekażemy Państwa adres e-mail do DHL zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO przed dostawą towaru w celu koordynacji terminu dostawy lub poinformowania o dostawie, pod warunkiem, że wyrazili Państwo wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO przekażemy DHL jedynie nazwę odbiorcy i adres dostawy w celu realizacji dostawy. Przekazanie odbywa się tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do dostawy towaru. W tym przypadku nie jest możliwe wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DHL lub poinformowanie o doręczeniu.

Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość w stosunku do wyżej wymienionego administratora lub dostawcy usług transportowych DHL.

- DPD

Jeżeli towar jest dostarczany przez firmę transportową DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), przed dostawą towaru przekażemy DPD Państwa adres e-mail i numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, w celu uzgodnienia terminu dostawy lub poinformowania o dostawie, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO przekażemy DPD jedynie nazwę odbiorcy i adres dostawy w celu realizacji dostawy. Przekazanie odbywa się tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do dostawy towaru. W tym przypadku nie jest możliwe wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DPD lub poinformowanie o doręczeniu.

Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość w stosunku do wyżej wymienionego administratora lub dostawcy usług transportowych DPD.

7.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

- Amazon Pay

W przypadku wyboru metody płatności „Amazon Pay”, płatność jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (zwanego dalej „Amazon Payments”), któremu przekazujemy informacje podane przez Państwa w procesie zamawiania wraz z informacjami o Państwa zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności u dostawcy usług płatniczych Amazon Payments i tylko w niezbędnym do tego celu zakresie. Więcej informacji na temat polityki prywatności Amazon Payments można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

- Paypal

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub – jeśli jest oferowane – „Kupno na rachunek” lub „Płatność na raty” za pośrednictwem systemu PayPal, w ramach przetwarzania płatności przekażemy dane dotyczące płatności firmie PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanej dalej „PayPal”). Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.

Firma PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej metod płatności kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub – jeśli jest oferowane – „Kupno na rachunek” lub „Płatność na raty” za pośrednictwem systemu PayPal. W tym celu Państwa dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane instytucjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu PayPal w określaniu Państwa wypłacalności. PayPal wykorzystuje ocenę zdolności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji, czy udostępnić odpowiednią metodę płatności. Ocena zdolności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są uwzględniane w wyniku oceny zdolności kredytowej, są one oparte na uznanej naukowo procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych, w tym wykorzystywanych instytucjach kredytowych, dostępnych jest w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu swoich danych, wysyłając wiadomość do PayPal. PayPal może jednak nadal mieć prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizowania płatności zgodnie z umową.
 

8) Stosowanie grafik oceny i pieczęci testowych

Integracja logo idealo

Logo naszego partnera idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin) jest zintegrowane na naszej stronie internetowej. Po wejściu na naszą stronę internetową, informacje (w tym adres IP użytkownika, data i godzina dostępu, używana przeglądarka i system operacyjny używanego urządzenia końcowego) są automatycznie przesyłane do serwera idealo za pośrednictwem przeglądarki używanej w urządzeniu końcowym. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika serwera przez 7 dni i automatycznie usuwane po tym okresie. Informacje te nie są łączone z innymi danymi.

O ile przetwarzanie danych osobowych ma wpływ również na te dane, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania optymalnym marketingiem naszej oferty, prawidłowym wyświetlaniem treści stron oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

9) Narzędzia i inne

9.1 Dane dotyczące zdrowia

Podane przez Państwa dane dotyczące stanu zdrowia będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zamierzonym celem oraz będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami o ochronie danych. Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta nie będą ujawniane osobom trzecim. Tylko w przypadku zamówienia leków na receptę przekazujemy Państwa dane zdrowotne do kasy chorych w celu rozliczenia. Dane dotyczące zdrowia są szczególnym rodzajem danych osobowych, które pozwalają, bezpośrednio lub pośrednio, na wyciągnięcie wniosków na temat stanu zdrowia fizycznego i/lub psychicznego danej osoby. Dane zdrowotne podane przez Państwa w ramach zamówienia (np. informacje o rodzaju i ilości zamawianych leków) będą przez nas gromadzone do celów realizacji umowy tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę poprzez opt-in. Za Państwa zgodą wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych dotyczących zdrowia w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 ust. 2 lit. a DSGVO. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość u administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

9.2 UserCentrics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Cookie-Consent-Tool der UserCentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München („UserCentrics“), które ustawia niezbędne technicznie pliki cookie do przechowywania preferencji dotyczących tych plików. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w świadczeniu usługi zarządzania zgodą na pliki cookie dla odwiedzających stronę internetową.

9.3 Odpowiedzi na ogłoszenia o pracę za pośrednictwem e-maila

W osobnej sekcji na naszej stronie internetowej ogłaszamy aktualnie wolne stanowiska, o które zainteresowane strony mogą ubiegać się drogą mailową na podany adres kontaktowy.

Aby zostać uwzględnionym w procesie aplikacyjnym, zainteresowani muszą dostarczyć nam wszystkie dane osobowe wymagane do uzasadnionej i świadomej oceny oraz wyboru wraz z aplikacją przez e-mail.

Wymagane informacje obejmują ogólne dane osobowe (nazwisko, adres, dane kontaktowe telefoniczne lub elektroniczne) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. W stosownych przypadkach mogą być również wymagane informacje związane ze zdrowiem, które w interesie ochrony socjalnej muszą zostać szczególnie uwzględnione u wnioskodawcy na mocy prawa pracy i prawa socjalnego.

To, jakie elementy musi zawierać wniosek w poszczególnych przypadkach, aby można go było rozpatrzyć oraz w jakiej formie elementy te należy przesłać przez e-maila, można znaleźć w odpowiedniej ofercie pracy.

Po otrzymaniu aplikacji wysłanej przy użyciu określonego adresu e-mail dane wnioskodawcy są przez nas przechowywane i oceniane wyłącznie w celu przetworzenia aplikacji. W przypadku jakichkolwiek pytań pojawiających się w trakcie przetwarzania, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego przez wnioskodawcę w aplikacji lub z podanego numeru telefonu, według naszego uznania.

Podstawą prawną tych operacji przetwarzania, w tym kontaktowania się w celu uzyskania dalszych informacji, jest zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w połączeniu z § Art. 26 ust. 1 BDSG, zgodnie z którym zakończenie procedury aplikacyjnej uważa się za rozpoczęcie umowy o pracę.

O ile w trakcie procedury ubiegania się o pracę wymagane są specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak informacje o stanie zdrowia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności), przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. DSGVO, abyśmy mogli wykonywać ustalenia wynikające z prawa pracy i bezpieczeństwa socjalnego oraz prawa ochrony socjalnej i wypełniać nasze zobowiązania w tym zakresie.

Łącznie lub alternatywnie, przetwarzanie szczególnych kategorii danych może być również oparte na art. 9 ust. 1 lit. h FADP, jeżeli jest przeprowadzane dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, oceny zdolności wnioskodawcy do pracy, diagnozy medycznej, opieki lub leczenia w dziedzinie zdrowia lub spraw społecznych lub zarządzania systemami i usługami w dziedzinie zdrowia lub opieki społecznej.

Jeżeli w trakcie opisanej powyżej oceny wnioskodawca nie zostanie wybrany lub wycofa swój wniosek przedwcześnie, jego dane przesłane pocztą elektroniczną oraz cała korespondencja elektroniczna, w tym oryginalny e-mail z wnioskiem, zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od daty powiadomienia. Termin ten wynika z naszego uzasadnionego interesu w tym, aby móc odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania dotyczące wniosku oraz, w razie potrzeby, aby wypełnić nasze obowiązki w zakresie dostarczania dowodów zgodnie z przepisami dotyczącymi równego traktowania wnioskodawców.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dostarczone dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG dla celów związanych ze stosunkiem pracy.
 

10) Prawa osoby, której dane dotyczą

10.1 Obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu kompleksowe prawo do ochrony danych osobowych w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych (prawa do informacji i interwencji), o czym informujemy Państwa poniżej:

- Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO: W szczególności mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania lub kryteriów określania okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane od użytkownika, istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki i zakresu oraz zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika, jak również prawa użytkownika do uzyskania informacji o gwarancjach przewidzianych w art. 46 DSGVO, gdy dane są przekazywane do państw trzecich;

- Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO: Mają Państwo prawo do natychmiastowego skorygowania nieprawidłowych danych dotyczących Państwa i/lub uzupełnienia zapisanych u nas niepełnych danych;

- Prawo do odwołania zgodnie z art. 17 DSGVO: Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełnione są wymogi art. 17 ust. 1 DSGVO. Prawo to nie ma jednak zastosowania szczególnie w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązywania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO: Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tak długo, jak długo sprawdzana jest prawidłowość kwestionowanych przez Państwa danych, jeżeli odmawiają Państwo usunięcia danych z powodu ich niezgodnego z prawem przetwarzania i żądają w zamian ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli żądają Państwo swoich danych w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, po tym jak nie żądamy już tych danych po osiągnięciu celu lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, o ile nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad sprzeciwem;

- Prawo do otrzymania informacji zgodnie z art. 19 DSGVO: Jeżeli użytkownik zastrzegł sobie prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do administratora danych, jest on zobowiązany powiadomić o tym wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego nakładu pracy. Mają Państwo prawo do informacji o tych odbiorcach.

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO: Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w strukturalnym, ogólnie dostępnym i czytelnym dla maszyn formacie, lub do żądania ich przekazania innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

- Prawo do wycofania wyrażonej zgody na podstawie art. 7 ust. 3 DSGVO: Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odstąpienia od umowy natychmiast usuniemy dane, których to dotyczy, chyba że dalsze ich przetwarzanie bez zgody nie może być oparte na podstawie prawnej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia;

- Prawo do wniesienia skargi na podstawie art. 77 DSGVO: Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do Państwa stanowi naruszenie DSGVO, mają Państwo prawo – bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej – złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo mieszkają, w miejscu pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

10.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŚLI, W RAMACH ROZWAŻANIA INTERESÓW, PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE NASZEGO UZASADNIONEGO INTERESU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TYCH DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ POWAŻNE POWODY OCHRONY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ WAŻNIEJSZE NIŻ PAŃSTWA INTERESY, PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DO OŚWIADCZENIA, WYKONYWANIA ORAZ OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ NAS W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEGO MARKETINGU. UŻYTKOWNIK MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU, JAK OPISANO POWYŻEJ.

W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.
 

11) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany przez odpowiednią podstawę prawną, cel przetwarzania oraz – w razie potrzeby – dodatkowo przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. okresy przechowywania w ramach prawa handlowego i podatkowego).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba zainteresowana wycofa swoją zgodę.

Jeżeli istnieją prawne okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach prawnych lub podobnych zobowiązań opartych na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane te są rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, pod warunkiem, że nie są one już wymagane do realizowania lub rozpoczęcia umowy i/lub nie mamy uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba zainteresowana skorzysta z prawa sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, chyba że możemy przedstawić istotne poważne powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby zainteresowanej, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, dane te są przechowywane do momentu skorzystania przez zainteresowaną osobę z prawa sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO.

Ponadto, o ile nie stwierdzono inaczej w innych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu dotyczących szczególnych sytuacji przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.

Leki z Niemiec dla całej rodziny - do Polski i całej UE
Dostarczamy niemieckie leki po korzystnych cenach bezpośrednio do domu. Szybko i łatwo z DHL, DHL Express do Polski - arzneiprivat.de - International Online Pharmacy

Apteka Arzneiprivat w Emmerich jest częścią Sonnen-Apotheke i składa się z zespołu 26 pracowników, którzy osobiście dbają o dostawę Twojego zamówienia, aby uzyskać dla Ciebie jak największą korzyść. Większość naszych klientów znamy osobiście z rozmów telefonicznych, a na specjalne pytania odpowiada osobiście kierownik apteki. Dzięki naszym wyszkolonym specjalistom, takim jak farmaceuta naturopatii i homeopatii oraz kosmetyczka Linda Oimann, oferujemy naturalne środki lecznicze i naturalne kosmetyki Dr Hauschka w dobrej cenie i z odpowiednim doradztwem. W razie jakichkolwiek pytań lub życzeń chętnie udzielimy Państwu informacji i dalszych wskazówek, aby pobudzić Państwa siły samouzdrawiania. Oferujemy szeroką gamę leków wszystkich wiodących producentów, takich jak DHU, Kattwiga, Spenglersan, Pascoe, Heel, Hevert Wala i oczywiście Weleda. Oprócz korzystnej stałej ceny oferujemy również produkty Combustin ze zmieniającymi się ofertami.
Po prostu zrealizuj u nas swoją receptę np.
Załaduj przepis w sklepie, a następnie umieść artykuł w koszyku. Sprawdzimy Twoją receptę i odezwiemy się do Ciebie. 
Wystarczy zajrzeć do naszego sklepu firmowego lub bezpośrednio do Speedfindera, aby znaleźć wybrany przez siebie lek.  A jeśli nie znajdziecie Państwo tego, czego szukacie - prosimy o kontakt telefoniczny, chętnie pomożemy.
Nasz rumuński pracownik Doina, nasza polska pracownica Malgorzata & Katarzyna i nasza holenderska pracownica Kelly również chętnie pomagają ponad barierami językowymi.... więcej tutaj

Kupuj i płać bezpiecznie

Przy lekarstwach: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przy weterynaryjnych produktach leczniczych: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z weterynarzem lub farmaceutą.

1 Sugerowana cena detaliczna producenta (RRP) (UVP)

2 Cena sprzedaży w aptece (AVP). AVP nie jest zalecaną ceną detaliczną producenta. AVP to cena stosowana przez same apteki w przypadku leków dostępnych bez recepty, która odpowiada obowiązującej cenie sprzedaży apteki, po której apteka rozlicza produkt w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym w określonych przypadkach (np. w przypadku dzieci poniżej wieku). z 12. .
W przeciwieństwie do AVP, zwykła cena detaliczna to zalecenie producenta.

3 Ceny VAT naliczony. ewentualnie zostanie doliczona wysyłka

4 Cena do wyczerpania zapasów

5 * Potencjał oszczędności w porównaniu z zalecaną przez producenta ceną detaliczną (UVP) lub niewiążącym powiadomieniem producenta o cenie detalicznej w aptece (UAVP) do Informationsstelle für Arzneispezialitäten (IFA GmbH) (Centrum informacji o produktach farmaceutycznych) / tylko dla produktów dostępnych bez recepty innych niż książki.

Wróć

Tworząc konto w naszym sklepie, będziesz mógł szybciej dokonać procesu zamówienia, przeglądać i śledzić zamówienia na swoim koncie i wiele więcej.

Rejestracja
Wróć
Koszyk jest jeszcze pusty.
{{ productName }} nie podlega zniżce.

{{ added.quantity }}x {{ added.item.name }} został dodany do koszyka

Do kasy Edycja koszyka
Kupon ():
Suma cząstkowa
Do darmowej wysyłki brakuje
0,00€
Do kasy Edycja koszyka Płatność przez PayPal
Wróć